Popkoor MixedUP benadert het instuderen van nummers, thuis en tijdens de repetities op een iets andere manier dan de meeste koren gewend zijn:
• Bij het repertoire dat we aanschaffen hebben we in sommige gevallen géén bladmuziek.
• Tijdens de repetities maken we géén gebruik van een piano

Alle nummers worden ingestudeerd op basis van ingezongen tracks per partij. Je leert een nieuw nummer dus vooral op gehoor, door heel vaak te luisteren. Voor zangers die veel houvast hebben aan notenschrift, kan dat lastig en even wennen zijn. Toch werkt het prima, en je ontwikkelt bovendien een goed gehoor, niet alleen voor je eigen stem maar ook voor wat er om je heen gezongen wordt.

Tijdens de repetities maken we ons een nieuw nummer eigen door mee te zingen met de afzonderlijke tracks, steeds een andere stem, dan weer een combinatie van stemmen, eigenlijk net zoals bij “gewone” koren, maar dan zonder piano. Naarmate we het nummer beter beheersen worden de ingezongen partijen losgelaten en repeteren we voornamelijk met alleen de orkestband

Verder krijgt natuurlijk iedereen een songtekst voor de eigen partij. Waar bladmuziek opgedeeld is in maten, hebben wij de songteksten opgesplitst in blokken met een nummer. Hiermee kan de dirigent snel naar een bepaald onderdeel van een nummer verwijzen. Ook de begeleidende muziek maakt gebruik van deze bloknummers, wat zorgt voor een goede repetitie snelheid, vergelijkbaar met het zingen en oefenen met een piano.

 

Voor de dirigent (en eventuele andere) liefhebbers hebben we ook nog speciaal uitgewerkte tekst-partituren, waarbij de afzonderlijke partijen zo exact mogelijk onder elkaar staan zoals ze gezongen worden, net als bladmuziek, maar dan zonder de noten.

Waar mogelijk proberen we trouwens wél bladmuziek te verkrijgen, maar dat is helaas niet altijd beschikbaar bij de arrangementen die we graag willen zingen.

Het is allemaal een beetje anders dan anders, ofwel “out of the box” zoals onze dirigente het noemt, maar ook zij heeft het omarmt, en kan er prima mee uit de voeten