Het koor werkt op basis van de volgende stemverdeling:

  • Hoog (hoge sopranen)
  • Hoogmid (mezzo-sopranen / hoge alten)
  • Midden (hoge alten)
  • Laagmid (tenor / lage alten)
  • Laag (bassen)

We hanteren een maximum van 50 leden. Op dit moment is er nog ruimte voor nieuwe leden bij alle stemmen.

De dirigent heeft een mede beslissende stem in welke stempartij je het beste tot je recht komt.

Van onze leden verwachten wij:

  • een redelijk muzikaal gehoor en een toonvaste stem (en enige zelfreflectie)
  • interesse in zang- en stemtechniek
  • het regelmatig thuis oefenen van de eigen stempartij
  • aanwezigheid op de repetitie avonden 
  • aanwezigheid bij optredens 

Past dit ook bij jou?

Neem dan contact met ons op via e-mail. Je kan 2x vrijblijvend meedoen. Daarna kan je besluiten of je wilt inschrijven. Na inschrijving volgt er een proefperiode van maximaal 2 maanden waarna door dirigent en bestuur beoordeeld wordt of je definitief zal worden toegelaten. Na definitieve toelating bepaalt de dirigent in welke stemgroep je geplaatst wordt.

Als aspirant lid krijg je een begeleider toegewezen die gedurende de proefperiode er voor zorgt dat je wegwijs wordt gemaakt, dat je je welkom voelt, en dat je over het benodigde materiaal beschikt.

Dus! Word je blij van zingen, en wil je ook wat leren over zang- en stemtechniek, kom dan eens vrijblijvend kijken!